Tuesday, February 12, 2008

andaiku tahu


"Ini ialah satu "surah" Yang Kami turunkan, dan Kami wajibkan hukum-hukumnya, serta Kami turunkan padanya ayat-ayat keterangan Yang nyata supaya kamu beringat (mengamalkannya)" (an-nur: 1)

sejauh manakah pemahaman kita terhadap ayat tersebut??? dan apakah tindakan kita selari dengan ape yang kita faham dengan ayat ini????
berhadapan dengan kenyataan ini maka apakah hukumnya menegakkan kerajaan Islam dalam setiap Negara Islam? sesungguhnya sesuatu yang wajib tidak dapat disempurnakan melainkan dengannya, maka ianya menjadi wajib. oleh kerana hokum-hukum Allah tidak boleh ditegakkan, jihad tidak boleh dijalankan dan kesatuan Islam tidak boleh diwujudkan kecuali denagn wujudnya kerajaan Islam di setiap negeri, maka membentuk kerajaan ini adalah menjadi wajib keatas orang-orang Islam disetiap negeri itu termasuk orang-orang lain yang bleh membantu…